Társadalombiztosítási egyéni számla megtekintő

Tisztelt Ügyfelünk!

Az elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőséget biztosítunk a társadalombiztosítási egyéni számlájuk megtekintésére.

A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt. A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. §-a határozza meg.

A kivonaton feltüntetett, a 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdésében előírt adatszolgáltatásból származnak.

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmazza továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 34. §-a alapján kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét, és a megállapodással érintett időtartamot, valamint a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás összegéből levont nyugdíjjárulék összegét, és az ellátás folyósításának időtartamát.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 86. § (2) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartásba történő hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzés, a bejegyzés napján jogerőre emelkedik, ellene jogorvoslatnak helye nincs.

A Ket. 86. § (5) bekezdése alapján az ügyfél a nyilvántartásból hitelesített másolatot vagy kivonatot kérhet. A Tny. 81. § (1) bekezdése értelmében a kivonat kiadása iránti eljárás illeték- és költségmentes.

Amennyiben a kivonaton feltüntetett adatokkal nem ért egyet, kérjük, szíveskedjen a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületéhez fordulni, továbbá javasoljuk az érintett foglalkoztató megkeresését is.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek név és címjegyzéke közvetlenül elérhető a tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon a „Nyugdíjbiztosítás” menüpontban az Ügyintézés/Elérhetőségek/Ügyfélszolgálatok menüpont alatt.

A társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatok megtekintésének menetéről részletes leírást olvashat itt.

Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatosan technikai jellegű hibát észlel, úgy szíveskedjen azt jelezni a tbeszamlahd@onyf.hu email címre.