Társadalombiztosítási egyéni számla megtekintő

Társadalombiztosítási egyéni számla

A társadalombiztosítási egyéni számlát jelenlegi formájában a Magyar Államkincstár működteti annak érdekében, hogy a nyugdíjbiztosítási jogszerzéshez kapcsolódó adatait bárki könnyen nyomon követhesse.

Az egyéni számla tartalma

A számla a kialakításától kezdődően gyűjti a járulék adatokat, ezért a 2013. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó adatok itt nem tekinthetőek meg.

Az egyéni számla tartalmát jogszabály határozza meg. A számla a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok alapján fizetett nyugdíj célú járulékot, a szolgálati idő szerzésre irányuló megállapodás alapján fizetett járulékot és az egyes pénzellátások után fizetett járulékot tartalmazza.

A bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adatszolgáltatásából származnak. A foglalkoztatónak az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hónap 12. napjáig kell bevallania, az adóhatóság a bevallásokból az adatokat két hónap eltéréssel, havonta adja át a központi nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. Az egyéni számla adatok így folyamatosan - a havonta történő átadással - bővülnek. A fentiektől eltérően a szolgálati idő szerzése céljából kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból, a folyósított rehabilitációs járadékból, rehabilitációs ellátásból levont nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatszolgáltatásából származnak. A megállapodás alapján megszerzett szolgálati idő, valamint a befizetett nyugdíjjárulék összege, illetve a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama, valamint az ellátásból levont nyugdíjjárulék éves összege a tárgyévet követően kerül a társadalombiztosítási egyéni számlán feltüntetésre.

Jogorvoslat

Amennyiben az egyéni számla hiányos, vagy pontatlan adatokat tartalmaz, a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületéhez lehet fordulni az adatok tisztázása céljából. Lehetőség van a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetését is kezdeményezni a magyarorszag.hu internetes oldalon adategyeztetési eljárás indításával.

A lakóhely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalok elérhetőségéről itt tájékozódhat.

A számla megtekintése

A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintésére a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek esetében van lehetőség. A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt. A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.

A társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatok megtekintésének menetéről a https://www.allamkincstar.gov.hu/pfile/file?path=/nyugdij/nyugdijbiztositasi-nyilvantartas/tarsadalombiztositasi-egyeni-szamla/jobb/kapcsolodo-anyagok/felhasznaloi-utmutato-a-tarsadalombiztositasi-egyeni-szamla-rendszerhez&inline=true linken tájékozódhat.

Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatosan technikai jellegű hibát észlel, úgy szíveskedjen azt jelezni a tbeszamlahd@allamkincstar.gov.hu email címre.