Társadalombiztosítási egyéni számla megtekintő

Tisztelt Ügyfelünk!

Az elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőséget biztosítunk a társadalombiztosítási egyéni számlájuk megtekintésére.

A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt. A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.

A kizárólag a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozó társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 96/A. §-a határozza meg.

A kivonaton feltüntetett, a bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (2) bekezdésében előírt adatszolgáltatásából származnak. Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatónak az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig kell megfizetnie, az adóhatóság a bevallásokból az adatokat két hónap eltéréssel, havonta adja át a központi nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. Az egyéni számla adatok így folyamatosan - a havonta történő átadással - bővülnek.

A szolgálati idő szerzése céljából kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásból származnak. A 2012. december 31-ét követő időszakban folyósított rehabilitációs járadékból, rehabilitációs ellátásból levont nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 86. § (6) bekezdése alapján teljesített adatszolgáltatásból származnak.

A megállapodás alapján megszerzett szolgálati idő, valamint a befizetett nyugdíjjárulék összege, illetve a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama, valamint az ellátásból levont nyugdíjjárulék összege a tárgyévet követően egyben (tehát nem havi bontásban) kerül feltüntetésre.

Amennyiben a kivonaton feltüntetett adatokkal nem ért egyet, kérjük, szíveskedjen a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületéhez fordulni, illetve – ügyfélkapus regisztrációt követően – a www.allamkincstar.gov.hu oldalon adategyeztetési eljárást kezdeményezhet a Tny. 96/B-96/E §-ai alapján.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek név és címjegyzéke közvetlenül elérhető a tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon a "Nyugdíjbiztosítás" menüpontban az Ügyintézés/Elérhetőségek/Ügyfélszolgálatok menüpont alatt.

A társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatok megtekintésének menetéről részletes leírást olvashat itt.

Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatosan technikai jellegű hibát észlel, úgy szíveskedjen azt jelezni a tbeszamlahd@onyf.hu email címre.